Mobil 4

Aktuellt

ISK-konto

2019-05-20 Sedan en tid tillbaka så kan Fria FInansiell Planering nu erbjuda sina kunder ISK-konton. Detta är en mycket bra och skattegynnat sparform. På grund av lägre löpande avgifter och väldigt bra fondutbud, så är denna sparform många gånger bättre än Kapitalförsäkring. Kontakta mig, Peter Ericsson, för mer info - så träffas vi och pratar mer om det.

Personuppgiftsklausul

2018-05-25 För att läsa om hur och varför Fria FInansiell Planering KB behandlar personuppgifter om sina kunder - gå till fliken "Blanketter" och öppna "Personuppgiftsklausul 2018".

Telefonförsäljning

Var uppmärksamma på att det bedrivs en omfattande rundringning av flera ”pensionsexperter” som vill lägga tyngden på låga avgifter och att flytta ditt kapital. Låga avgifter är ingenting värt om inte också avkastningen är acceptabel. Ta gärna kontakt med mig så går vi igenom alternativen på mitt kontor istället för med en okänd person via telefon.

Flytt från Carnegie depå

För Fria's kunder med depå hos Carnegie: Carnegie upphör med verksamheten inom tredjepartsförsäljning av strukturerade placeringar samt tillhörande depåtjänster för värdepappersförvar. Alla depåkunder får under senare delen av 2017 möjligheten till en kostnadsfri flytt till Strukturinvest. Är Du en sådan kund - kontakta oss!

Avgift eller avkastning?

Tror Du, som många tidningar och "experter" skriver, att en lägre avgift i försäkringen eller fonden gör att Du får mer i slutändan som kund? Detta är ju bara sant OM avkastningen i två jämförande produkter är lika hög och den ena har lägre avgift. Vem tar inte hellre 10 % i avkastning där avgiften är 1 % än 5 % i avkastning där avgiften är 0,5 %? Som fackman och med 17 års erfarenhet i branchen så häpnar jag ofta hur media jämför äpplen och päron. Hör av Dig så tittar vi på Din specifika situation. Vill Du ha lägst avgifter eller vill Du ha mest kapital i slutändan till så låg risk som möjligt? 

Folksam höjer räntan

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i den traditionella livförsäkringen inom tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent. Ändringen trädde i kraft från och med den första april 2017.

Avdragsrätten för privat Pensions-försäkring slopad

Avdragsrätten för privata Pensionsförsäkringar avskaffades 2016-01-01. För att undvika dubbelbeskattning bör du byta sparform för ditt fortsatta pensionssparande. Det finns flera bra alternativ.
Kontakta oss så hjälper vi Dig att få rätt slags sparande efter dina behov och önskemål.

Fria Finansiell Planering
Peter Ericsson
Strandgatan 14
302 45 Halmstad

Fria Finansiell Planering
tfn: 035-213352
mobil: 0734-083350
e-post: peter.ericsson@friafond.se