Mobil 4

Företaget

Fria Finansiell Planering hjälper sedan 2003 företag och privatpersoner med finansiell rådgivning och planering. Efter jämförelse av flera Försäkrings- och Fondbolag tar vi fram individuellt anpassade och långsiktiga helhetslösningar för varje enskild kund.

Som kund till Fria betalar du en årsavgift enligt avtal och har sedan obegränsad tillgång till rådgivning, analyser, utredningar och skötsel av hela engagemanget.

Fria arbetar med unika och anpassade sparlösningar. Som kund kan Du alltid lita på att vi är uppdaterade och har hög kunskap om alla sparformer, dess risknivåer och avkastningshistorik. Tillsammans skapar vi en sparandestrategi som ger DIg bästa möjliga avkastning med hänsyn taget till risk, tillgänglighet och tidshorisont.

Fria har tillstånd av Finansinspektionen att arbeta med förmedling av livförsäkringar (inkl liv-, sjuk-, olycksfall, pension och kapitalförsäkringar).

Företaget ägs till 100 % av medarbetarna.

Vi är, från och med 1 april 2021, ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB, 556324-5447. Läs mer under Aktuellt.

loading...

Fria Finansiell Planering
Peter Eneroth
c/o Ready4Work, Tre Hjärtans väg 2
302 41 Halmstad

Fria Finansiell Planering
Mobil: 0734-083350
e-post: peter.eneroth@friafond.se