Mobil 4

Pension

För Ditt företag och dess medarbetare tar vi, utifrån en ordentlig behovsanalys, fram rätt Tjänstepensionslösningar.

För Dig som privatperson är det lätt att förlora överblicken över sin framtida pension. Låt oss göra en pensionsutredning och få en bra grund att stå på vid val av pensionslösning.
Vår möjlighet att jämföra flera olika försäkringsbolags produkter mot varandra, tillsammans med behovsanalysen, gör att vi kan hjälpa Dig till en optimal lösning för pensionssparandet.

Personförsäkringar
Vi förmedlar även liv-, sjuk-, olycksfalls-, och sjukvårdsförsäkringar för ett flertal försäkringsbolag. Detta innebär att vi alltid är Fria att föreslå den lösningen som passar för just Dig. Våra lösningar ger trygghet vid arbetsoförmåga, om Du och/eller din livspartner går bort och kan även hjälpa till att minska sjukfrånvaro och på så sätt minska både företagets och individens kostnader.

loading...

Fria Finansiell Planering
Peter Ericsson
Strandgatan 14
302 45 Halmstad

Fria Finansiell Planering
tfn: 035-213352
mobil: 0734-083350
e-post: peter.ericsson@friafond.se